ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 165

ਜਬ ਹੀ ਬ੍ਯਾਹ ਰੁਦ੍ਰ ਗ੍ਰਿਹਿ ਆਨੀ ॥

जब ही ब्याह रुद्र ग्रिहि आनी ॥

ਚਲੀ ਜਗ ਕੀ ਬਹੁਰਿ ਕਹਾਨੀ ॥

चली जग की बहुरि कहानी ॥

ਸਬ ਦੁਹਿਤਾ ਤਿਹ ਬੋਲਿ ਪਠਾਈ ॥

सब दुहिता तिह बोलि पठाई ॥

ਲੀਨੋ ਸੰਗਿ ਭਤਾਰਨ ਆਈ ॥੧੨॥

लीनो संगि भतारन आई ॥१२॥

ਜੇ ਜੇ ਹੁਤੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸਾ ॥

जे जे हुते देस परदेसा ॥

ਜਾਤ ਭਏ ਸਸੁਰਾਰਿ ਨਰੇਸਾ ॥

जात भए ससुरारि नरेसा ॥

ਨਿਰਖਿ ਰੁਦ੍ਰ ਕੋ ਅਉਰ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ॥

निरखि रुद्र को अउर प्रकारा ॥

ਕਿਨਹੂੰ ਨ ਭੂਪਤਿ ਤਾਹਿ ਚਿਤਾਰਾ ॥੧੩॥

किनहूं न भूपति ताहि चितारा ॥१३॥

ਨਹਨ ਗਉਰਜਾ ਦਛ ਬੁਲਾਈ ॥

नहन गउरजा दछ बुलाई ॥

ਸੁਨਿ ਨਾਰਦ ਤੇ ਹ੍ਰਿਦੈ ਰਿਸਾਈ ॥

सुनि नारद ते ह्रिदै रिसाई ॥

ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਪਿਤ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਗਈ ॥

बिन बोले पित के ग्रिह गई ॥

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਜ ਤਨ ਤਈ ॥੧੪॥

अनिक प्रकार तेज तन तई ॥१४॥

ਜਗ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਪਰੀ ਉਛਰ ਕਰਿ ॥

जग कुंड महि परी उछर करि ॥

ਸਤ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਪਾਵਕ ਭਈ ਸੀਤਰਿ ॥

सत प्रतापि पावक भई सीतरि ॥

ਜੋਗ ਅਗਨਿ ਕਹੁ ਬਹੁਰਿ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ॥

जोग अगनि कहु बहुरि प्रकासा ॥

ਤਾ ਤਨ ਕੀਯੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਨਾਸਾ ॥੧੫॥

ता तन कीयो प्रान को नासा ॥१५॥

ਆਇ ਨਾਰਦ ਇਮ ਸਿਵਹਿ ਜਤਾਈ ॥

आइ नारद इम सिवहि जताई ॥

ਕਹਾ ਬੈਠਿ ਹੋ? ਭਾਂਗ ਚੜਾਈ ॥

कहा बैठि हो? भांग चड़ाई ॥

ਛੂਟਿਯੋ ਧਿਆਨ ਕੋਪੁ ਜੀਯ ਜਾਗਾ ॥

छूटियो धिआन कोपु जीय जागा ॥

ਗਹਿ ਤ੍ਰਿਸੂਲ ਤਹ ਕੋ ਉਠ ਭਾਗਾ ॥੧੬॥

गहि त्रिसूल तह को उठ भागा ॥१६॥

ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਭਯੋ ਤਿਹ ਥਲੈ ॥

जब ही जात भयो तिह थलै ॥

ਲਯੋ ਉਠਾਇ ਸੂਲ ਕਰਿ ਬਲੈ ॥

लयो उठाइ सूल करि बलै ॥

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਿਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰਾ ॥

भांति भांति तिन करे प्रहारा ॥

ਸਕਲ ਬਿਧੁੰਸ ਜਗ ਕਰ ਡਾਰਾ ॥੧੭॥

सकल बिधुंस जग कर डारा ॥१७॥

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਨ ਭੂਪ ਸੰਘਾਰੇ ॥

भांति भांति तन भूप संघारे ॥

ਇਕ ਇਕ ਤੇ ਕਰ ਦੁਇ ਦੁਇ ਡਾਰੇ ॥

इक इक ते कर दुइ दुइ डारे ॥

ਜਾ ਕਹੁ ਪਹੁੰਚਿ ਤ੍ਰਿਸੂਲ ਪ੍ਰਹਾਰਾ ॥

जा कहु पहुंचि त्रिसूल प्रहारा ॥

ਤਾ ਕਹੁ ਮਾਰ ਠਉਰ ਹੀ ਡਾਰਾ ॥੧੮॥

ता कहु मार ठउर ही डारा ॥१८॥

ਜਗ ਕੁੰਡ ਨਿਰਖਤ ਭਯੋ ਜਬ ਹੀ ॥

जग कुंड निरखत भयो जब ही ॥

ਜੂਟ ਜਟਾਨ ਉਖਾਰਸ ਤਬ ਹੀ ॥

जूट जटान उखारस तब ही ॥

ਬੀਰਭਦ੍ਰ ਤਬ ਕੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ॥

बीरभद्र तब कीआ प्रकासा ॥

ਉਪਜਤ ਕਰੋ ਨਰੇਸਨ ਨਾਸਾ ॥੧੯॥

उपजत करो नरेसन नासा ॥१९॥

ਕੇਤਕ ਕਰੇ ਖੰਡ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਬਰ ॥

केतक करे खंड न्रिपति बर ॥

ਕੇਤਕ ਪਠੈ ਦਏ ਜਮ ਕੇ ਘਰਿ ॥

केतक पठै दए जम के घरि ॥

ਕੇਤਕ ਗਿਰੇ ਧਰਣਿ ਬਿਕਰਾਰਾ ॥

केतक गिरे धरणि बिकरारा ॥

ਜਨੁ ਸਰਤਾ ਕੇ ਗਿਰੇ ਕਰਾਰਾ ॥੨੦॥

जनु सरता के गिरे करारा ॥२०॥

ਤਬ ਲਉ ਸਿਵਹ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ॥

तब लउ सिवह चेतना आई ॥

ਗਹਿ ਪਿਨਾਕ ਕਹੁ ਪਰੋ ਰਿਸਾਈ ॥

गहि पिनाक कहु परो रिसाई ॥

ਜਾ ਕੈ ਤਾਣਿ ਬਾਣ ਤਨ ਮਾਰਾ ॥

जा कै ताणि बाण तन मारा ॥

ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੇ ਤਿਨ ਪਾਨਿ ਨੁਚਾਰਾ ॥੨੧॥

प्रान तजे तिन पानि नुचारा ॥२१॥

ਡਮਾ ਡਮ ਡਉਰੂ ਬਹੁ ਬਾਜੇ ॥

डमा डम डउरू बहु बाजे ॥

ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਸਊ ਦਿਸਿ ਗਾਜੈ ॥

भूत प्रेत दसऊ दिसि गाजै ॥

ਝਿਮ ਝਿਮ ਕਰਤ ਅਸਿਨ ਕੀ ਧਾਰਾ ॥

झिम झिम करत असिन की धारा ॥

ਨਾਚੇ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਬਿਕਰਾਰਾ ॥੨੨॥

नाचे रुंड मुंड बिकरारा ॥२२॥

ਬਜੇ ਢੋਲ ਸਨਾਇ ਨਗਾਰੇ ॥

बजे ढोल सनाइ नगारे ॥

ਜੁਟੈ ਜੰਗ ਕੋ ਜੋਧ ਜੁਝਾਰੇ ॥

जुटै जंग को जोध जुझारे ॥

ਖਹਿ ਖਹਿ ਮਰੇ ਅਪਰ ਰਿਸ ਬਢੇ ॥

खहि खहि मरे अपर रिस बढे ॥

ਬਹੁਰਿ ਨ ਦੇਖੀਯਤ ਤਾਜੀਅਨ ਚਢੇ ॥੨੩॥

बहुरि न देखीयत ताजीअन चढे ॥२३॥

ਜਾ ਪਰ ਮੁਸਟ ਤ੍ਰਿਸੂਲ ਪ੍ਰਹਾਰਾ ॥

जा पर मुसट त्रिसूल प्रहारा ॥

ਤਾਕਹੁ ਠਉਰ ਮਾਰ ਹੀ ਡਾਰਾ ॥

ताकहु ठउर मार ही डारा ॥

ਐਸੋ ਭਯੋ ਬੀਰ ਘਮਸਾਨਾ ॥

ऐसो भयो बीर घमसाना ॥

ਭਕ ਭਕਾਇ ਤਹ ਜਗੇ ਮਸਾਨਾ ॥੨੪॥

भक भकाइ तह जगे मसाना ॥२४॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਤੀਰ ਤਬਰ ਬਰਛੀ ਬਿਛੂਅ; ਬਰਸੇ ਬਿਸਖ ਅਨੇਕ ॥

तीर तबर बरछी बिछूअ; बरसे बिसख अनेक ॥

ਸਬ ਸੂਰਾ ਜੂਝਤ ਭਏ; ਸਾਬਤ ਬਚਾ ਨ ਏਕ ॥੨੫॥

सब सूरा जूझत भए; साबत बचा न एक ॥२५॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਕਟਿ ਕਟਿ ਮਰੇ ਨਰੇਸ ਦੁਖੰਡਾ ॥

कटि कटि मरे नरेस दुखंडा ॥

ਬਾਇ ਹਨੇ ਗਿਰਿ ਗੇ ਜਨੁ ਝੰਡਾ ॥

बाइ हने गिरि गे जनु झंडा ॥

ਸੂਲ ਸੰਭਾਰਿ ਰੁਦ੍ਰ ਜਬ ਪਰਿਯੋ ॥

सूल स्मभारि रुद्र जब परियो ॥

ਚਿਤ੍ਰ ਬਚਿਤ੍ਰ ਅਯੋਧਨ ਕਰਿਯੋ ॥੨੬॥

चित्र बचित्र अयोधन करियो ॥२६॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth