ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1100

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਇਕ ਕੈਲਾਸ ਮਤੀ ਰਹੈ; ਰਾਨੀ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ॥

इक कैलास मती रहै; रानी रूप अपार ॥

ਜਾ ਤੇ ਜਗਤ ਨਰੇਸ ਬਿਧਿ; ਸੀਖੀ ਜੁਧ ਮਝਾਰ ॥੧॥

जा ते जगत नरेस बिधि; सीखी जुध मझार ॥१॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਸਿੰਘ ਸੁ ਬੀਰ ਨਾਥ ਇਕ ਤਾ ਕੋ ॥

सिंघ सु बीर नाथ इक ता को ॥

ਰੂਪ ਬੇਸ ਭਾਖਤ ਜਗ ਵਾ ਕੋ ॥

रूप बेस भाखत जग वा को ॥

ਅਪ੍ਰਮਾਨ ਤਿਹ ਪ੍ਰਭਾ ਬਿਰਾਜੈ ॥

अप्रमान तिह प्रभा बिराजै ॥

ਨਿਸਿਸਿ ਦਿਨਿਸਿ ਨਿਰਖਤ ਮਨੁ ਲਾਜੈ ॥੨॥

निसिसि दिनिसि निरखत मनु लाजै ॥२॥

ਰੈਨਿ ਦਿਵਸ ਬੈਰਿਯਨ ਬਿਦਾਰੈ ॥

रैनि दिवस बैरियन बिदारै ॥

ਸਾਹ ਕੇ ਰੋਜ ਪਰਗਨੇ ਮਾਰੈ ॥

साह के रोज परगने मारै ॥

ਏਕ ਜਹਾਜ ਜਾਨ ਨਹਿ ਦੇਵੈ ॥

एक जहाज जान नहि देवै ॥

ਲੂਟਿ ਲੂਟਿ ਸਭਹਿਨ ਕੋ ਲੇਵੈ ॥੩॥

लूटि लूटि सभहिन को लेवै ॥३॥

ਅੜਿਲ ॥

अड़िल ॥

ਲੂਟਿ ਫਿਰੰਗੀ ਲਏ; ਸਕਲ ਇਕਠੇ ਭਏ ॥

लूटि फिरंगी लए; सकल इकठे भए ॥

ਸਾਹਜਹਾਂ ਜੂ ਜਹਾ; ਤਹੀ ਸਭ ਹੀ ਗਏ ॥

साहजहां जू जहा; तही सभ ही गए ॥

ਸਭੈ ਲਗੇ ਦੀਵਾਨਿ; ਪੁਕਾਰੇ ਆਇ ਕੈ ॥

सभै लगे दीवानि; पुकारे आइ कै ॥

ਹੋ ਹਮਰੋ ਨ੍ਯਾਇ ਕਰੋ; ਇਹ ਹਨੋ ਰਿਸਾਇ ਕੈ ॥੪॥

हो हमरो न्याइ करो; इह हनो रिसाइ कै ॥४॥

ਸਾਹ ਬਾਚ ॥

साह बाच ॥

ਕਹੋ, ਲੂਟਿ ਕਿਨ ਲਏ? ਤਿਸੀ ਕੋ ਮਾਰਿਯੈ ॥

कहो, लूटि किन लए? तिसी को मारियै ॥

ਤਾਹੀ ਕੌ ਇਹ ਠੌਰ; ਸੁ ਨਾਇ ਉਚਾਰਿਯੈ ॥

ताही कौ इह ठौर; सु नाइ उचारियै ॥

ਤਾ ਪੈ ਅਬ ਹੀ; ਅਪਨੀ ਫੌਜ ਪਠਾਇ ਹੈ ॥

ता पै अब ही; अपनी फौज पठाइ है ॥

ਹੋ ਤਾ ਤੇ ਤੁਮਰੋ ਸਭ ਹੀ; ਮਾਲ ਦਿਲਾਇ ਹੈ ॥੫॥

हो ता ते तुमरो सभ ही; माल दिलाइ है ॥५॥

ਫਿਰੰਗੀ ਵਾਚ ॥

फिरंगी वाच ॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਜਹਾ ਕਮਛ੍ਯਾ ਕੋ ਭਵਨ; ਤਿਸੀ ਠੌਰ ਕੇ ਰਾਇ ॥

जहा कमछ्या को भवन; तिसी ठौर के राइ ॥

ਅਧਿਕ ਫਿਰੰਗੀ ਮਾਰਿ ਕੈ; ਲੀਨੋ ਮਾਲ ਛਿਨਾਇ ॥੬॥

अधिक फिरंगी मारि कै; लीनो माल छिनाइ ॥६॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਐਸੇ ਜਬ ਹਜਰਤਿ ਸੁਨਿ ਪਾਈ ॥

ऐसे जब हजरति सुनि पाई ॥

ਫੌਜੈ ਅਤਿ ਹੀ ਤਹਾ ਪਠਾਈ ॥

फौजै अति ही तहा पठाई ॥

ਉਮਡਿ ਅਨੀ ਚਲਿ ਆਵੈ ਤਹਾ ॥

उमडि अनी चलि आवै तहा ॥

ਰਾਜਤ ਭਵਨ ਕਮਛ੍ਯਾ ਜਹਾ ॥੭॥

राजत भवन कमछ्या जहा ॥७॥

ਅੜਿਲ ॥

अड़िल ॥

ਤਬ ਲੌ ਸਿੰਘ ਸੁ ਬੀਰ; ਲੋਕ ਦਿਵ ਕੇ ਗਯੋ ॥

तब लौ सिंघ सु बीर; लोक दिव के गयो ॥

ਰਾਨੀ ਦਯੋ ਜਰਾਇ; ਨ ਲੋਗਨ ਭਾਖਿਯੋ ॥

रानी दयो जराइ; न लोगन भाखियो ॥

ਕਹਿਯੋ ਅਨਮਨੋ ਰਾਵ; ਕਛੁਕ ਦਿਨ ਦ੍ਵੈ ਰਹਿਯੋ ॥

कहियो अनमनो राव; कछुक दिन द्वै रहियो ॥

ਹੋ ਰਾਜ ਸਾਜ ਲੈ ਹਾਥ; ਆਪੁ ਅਸਿ ਕੌ ਗਹਿਯੋ ॥੮॥

हो राज साज लै हाथ; आपु असि कौ गहियो ॥८॥

ਜਬ ਲਗਿ ਰਾਜਾ ਨਾਇ; ਤਬ ਲਗੇ ਜਾਇ ਹੌ ॥

जब लगि राजा नाइ; तब लगे जाइ हौ ॥

ਇਨ ਬੈਰਿਨ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ; ਖੜਗ ਮਚਾਇ ਹੌ ॥

इन बैरिन के सिर पर; खड़ग मचाइ हौ ॥

ਸਕਲ ਬੈਰਿਯਨ ਘਾਇ; ਪਲਟਿ ਘਰ ਆਇ ਕੈ ॥

सकल बैरियन घाइ; पलटि घर आइ कै ॥

ਹੋ ਕਰਿ ਹੌ ਜਾਇ ਪ੍ਰਨਾਮ; ਪਤਿਹਿ ਮੁਸਕਾਇ ਕੈ ॥੯॥

हो करि हौ जाइ प्रनाम; पतिहि मुसकाइ कै ॥९॥

ਸੁਨਿ ਐਸੇ ਬਚ ਸੂਰ; ਸਭੇ ਹਰਖਤ ਭਏ ॥

सुनि ऐसे बच सूर; सभे हरखत भए ॥

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਸਸਤ੍ਰ; ਸਭਨ ਹਾਥਨ ਲਏ ॥

भांति भांति के ससत्र; सभन हाथन लए ॥

ਕਛੁ ਭਟ ਦਲਹਿ ਦਿਖਾਇ; ਲ੍ਯਾਏ ਲਾਇ ਕੈ ॥

कछु भट दलहि दिखाइ; ल्याए लाइ कै ॥

ਹੋ ਬਡੀ ਫੌਜ ਮਹਿ ਆਨਿ; ਦਏ ਸਭ ਘਾਇ ਕੈ ॥੧੦॥

हो बडी फौज महि आनि; दए सभ घाइ कै ॥१०॥

ਦਸ ਸਹਸ੍ਰ ਨਿਸਿ ਕੋ; ਲਿਯ ਬੈਲ ਮੰਗਾਇ ਕੈ ॥

दस सहस्र निसि को; लिय बैल मंगाइ कै ॥

ਦ੍ਵੈ ਦ੍ਵੈ ਸੀਂਗਨ ਬਧੀ; ਮਸਾਲ ਜਰਾਇ ਕੈ ॥

द्वै द्वै सींगन बधी; मसाल जराइ कै ॥

ਇਹ ਦਿਸਿ ਦਲਹਿ ਦਿਖਾਇ; ਆਇ ਓਹਿ ਦਿਸਿ ਪਰੀ ॥

इह दिसि दलहि दिखाइ; आइ ओहि दिसि परी ॥

ਹੋ ਬਡੇ ਬਡੇ ਨ੍ਰਿਪ ਘਾਇ; ਮਾਰ ਕ੍ਰੀਚਕ ਕਰੀ ॥੧੧॥

हो बडे बडे न्रिप घाइ; मार क्रीचक करी ॥११॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth