ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 148

ਕਹਾ ਲਗੈ, ਕਬਿ ਕਥੈ ਬਿਚਾਰਾ ॥

कहा लगै, कबि कथै बिचारा ॥

ਰਸਨਾ ਏਕ ਨ ਪਇਯਤ ਪਾਰਾ ॥

रसना एक न पइयत पारा ॥

ਜਿਹਬਾ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਕੋਊ ਧਰੈ ॥

जिहबा कोटि कोटि कोऊ धरै ॥

ਗੁਣ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਤ੍ਵ ਪਾਰ ਨ ਪਰੈ ॥੨੮॥

गुण समुंद्र त्व पार न परै ॥२८॥

ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਤਾਤਾ ॥

प्रथम काल सभ जग को ताता ॥

ਤਾ ਤੇ ਭਯੋ ਤੇਜ ਬਿਖ੍ਯਾਤਾ ॥

ता ते भयो तेज बिख्याता ॥

ਸੋਈ ਭਵਾਨੀ ਨਾਮੁ ਕਹਾਈ ॥

सोई भवानी नामु कहाई ॥

ਜਿਨਿ ਸਿਗਰੀ ਯਹ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ॥੨੯॥

जिनि सिगरी यह स्रिसटि उपाई ॥२९॥

ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਓਅੰਕਾਰ ਤਿਨਿ ਕਹਾ ॥

प्रिथमे ओअंकार तिनि कहा ॥

ਸੋ ਧੁਨਿ ਪੂਰ ਜਗਤ ਮੋ ਰਹਾ ॥

सो धुनि पूर जगत मो रहा ॥

ਤਾ ਤੇ ਜਗਤ ਭਯੋ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥

ता ते जगत भयो बिसथारा ॥

ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿ ਜਬ ਦੁਹੂ ਬਿਚਾਰਾ ॥੩੦॥

पुरखु प्रक्रिति जब दुहू बिचारा ॥३०॥

ਜਗਤ ਭਯੋ ਤਾ ਤੇ ਸਭ ਜਨੀਯਤ ॥

जगत भयो ता ते सभ जनीयत ॥

ਚਾਰ ਖਾਨਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਗਟ ਬਖਨੀਯਤ ॥

चार खानि करि प्रगट बखनीयत ॥

ਸਕਤਿ ਇਤੀ ਨਹੀ ਬਰਨ ਸੁਨਾਊ ॥

सकति इती नही बरन सुनाऊ ॥

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਿ ਨਾਮ ਬਤਾਉ ॥੩੧॥

भिंन भिंन करि नाम बताउ ॥३१॥

ਬਲੀ ਅਬਲੀ ਦੋਊ ਉਪਜਾਏ ॥

बली अबली दोऊ उपजाए ॥

ਊਚ ਨੀਚ ਕਰਿ ਭਿੰਨ ਦਿਖਾਏ ॥

ऊच नीच करि भिंन दिखाए ॥

ਬਪੁ ਧਰਿ ਕਾਲ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨਾ ॥

बपु धरि काल बली बलवाना ॥

ਆਪਹਿ ਰੂਪ ਧਰਤ ਭਯੋ ਨਾਨਾ ॥੩੨॥

आपहि रूप धरत भयो नाना ॥३२॥

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਜਿਮੁ ਦੇਹ ਧਰਾਏ ॥

भिंन भिंन जिमु देह धराए ॥

ਤਿਮੁ ਤਿਮੁ ਕਰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਏ ॥

तिमु तिमु कर अवतार कहाए ॥

ਪਰਮ ਰੂਪ ਜੋ ਏਕ ਕਹਾਯੋ ॥

परम रूप जो एक कहायो ॥

ਅੰਤਿ ਸਭੋ ਤਿਹ ਮਧਿ ਮਿਲਾਯੋ ॥੩੩॥

अंति सभो तिह मधि मिलायो ॥३३॥

ਜਿਤਿਕ ਜਗਤਿ ਕੈ ਜੀਵ ਬਖਾਨੋ ॥

जितिक जगति कै जीव बखानो ॥

ਏਕ ਜੋਤਿ ਸਭ ਹੀ ਮਹਿ ਜਾਨੋ ॥

एक जोति सभ ही महि जानो ॥

ਕਾਲ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਭਨੈਬੋ ॥

काल रूप भगवान भनैबो ॥

ਤਾ ਮਹਿ ਲੀਨ ਜਗਤਿ ਸਭ ਹ੍ਵੈਬੋ ॥੩੪॥

ता महि लीन जगति सभ ह्वैबो ॥३४॥

ਜੋ ਕਿਛੁ ਦਿਸਟਿ ਅਗੋਚਰ ਆਵਤ ॥

जो किछु दिसटि अगोचर आवत ॥

ਤਾ ਕਹੁ ਮਨ ਮਾਯਾ ਠਹਰਾਵਤ ॥

ता कहु मन माया ठहरावत ॥

ਏਕਹਿ ਆਪ ਸਭਨ ਮੋ ਬਿਆਪਾ ॥

एकहि आप सभन मो बिआपा ॥

ਸਭ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰ ਥਾਪਾ ॥੩੫॥

सभ कोई भिंन भिंन कर थापा ॥३५॥

ਸਭ ਹੀ ਮਹਿ ਰਮ ਰਹਿਯੋ ਅਲੇਖਾ ॥

सभ ही महि रम रहियो अलेखा ॥

ਮਾਗਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੇ ਲੇਖਾ ॥

मागत भिंन भिंन ते लेखा ॥

ਜਿਨ ਨਰ ਏਕ ਵਹੈ ਠਹਰਾਯੋ ॥

जिन नर एक वहै ठहरायो ॥

ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਮ ਤਤੁ ਕਹੁ ਪਾਯੋ ॥੩੬॥

तिन ही परम ततु कहु पायो ॥३६॥

ਏਕਹ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ॥

एकह रूप अनूप सरूपा ॥

ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੂੰ ਭੂਪਾ ॥

रंक भयो राव कहूं भूपा ॥

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਭਹਨ ਉਰਝਾਯੋ ॥

भिंन भिंन सभहन उरझायो ॥

ਸਭ ਤੇ ਜੁਦੋ, ਨ ਕਿਨਹੁੰ ਪਾਯੋ ॥੩੭॥

सभ ते जुदो, न किनहुं पायो ॥३७॥

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਭਹੂੰ ਉਪਜਾਯੋ ॥

भिंन भिंन सभहूं उपजायो ॥

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਿ ਤਿਨੋ ਖਪਾਯੋ ॥

भिंन भिंन करि तिनो खपायो ॥

ਆਪ ਕਿਸੂ ਕੋ ਦੋਸ ਨ ਲੀਨਾ ॥

आप किसू को दोस न लीना ॥

ਅਉਰਨ ਸਿਰ ਬੁਰਿਆਈ ਦੀਨਾ ॥੩੮॥

अउरन सिर बुरिआई दीना ॥३८॥


ਅਥ ਪ੍ਰਥਮ ਮਛ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ॥

अथ प्रथम मछ अवतार कथनं ॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਸੰਖਾਸੁਰ ਦਾਨਵ ਪੁਨਿ ਭਯੋ ॥

संखासुर दानव पुनि भयो ॥

ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕੈ ਜਗ ਕੋ ਦੁਖ ਦਯੋ ॥

बहु बिधि कै जग को दुख दयो ॥

ਮਛ ਅਵਤਾਰ ਆਪਿ ਪੁਨਿ ਧਰਾ ॥

मछ अवतार आपि पुनि धरा ॥

ਆਪਨ ਜਾਪੁ ਆਪ ਮੋ ਕਰਾ ॥੩੯॥

आपन जापु आप मो करा ॥३९॥

ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਤੁਛ ਮੀਨ ਬਪੁ ਧਰਾ ॥

प्रिथमै तुछ मीन बपु धरा ॥

ਪੈਠਿ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਝਕਝੋਰਨ ਕਰਾ ॥

पैठि समुंद्र झकझोरन करा ॥

ਪੁਨਿ ਪੁਨਿ ਕਰਤ ਭਯੋ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥

पुनि पुनि करत भयो बिसथारा ॥

ਸੰਖਾਸੁਰਿ ਤਬ ਕੋਪ ਬਿਚਾਰਾ ॥੪੦॥

संखासुरि तब कोप बिचारा ॥४०॥

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥

भुजंग प्रयात छंद ॥

ਤਬੈ ਕੋਪ ਗਰਜਿਯੋ ਬਲੀ ਸੰਖ ਬੀਰੰ ॥

तबै कोप गरजियो बली संख बीरं ॥

ਧਰੇ ਸਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰੰ ਸਜੇ ਲੋਹ ਚੀਰੰ ॥

धरे ससत्र असत्रं सजे लोह चीरं ॥

ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਪਾਤੰ ਕੀਯੋ ਸਿੰਧੁ ਮਧੰ ॥

चतुर बेद पातं कीयो सिंधु मधं ॥

ਤ੍ਰਸ੍ਯੋ ਅਸਟ ਨੈਣੰ ਕਰਿਯੋ ਜਾਪੁ ਸੁਧੰ ॥੪੧॥

त्रस्यो असट नैणं करियो जापु सुधं ॥४१॥

ਤਬੈ ਸੰਭਰੇ ਦੀਨ ਹੇਤੰ ਦਿਆਲੰ ॥

तबै स्मभरे दीन हेतं दिआलं ॥

ਧਰੇ ਲੋਹ ਕ੍ਰੋਹੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲੰ ॥

धरे लोह क्रोहं क्रिपा कै क्रिपालं ॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth